Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
КОНТАКТ
 
Специјална болница за ортопедија и трауматологија

Ул:
Гоце Делчев б.б., 6000 Охрид, Република Македонија

Тел
:
++389 46 272-700 (централа)
                        270-217 (факс)
                        270-020 (дежурен лекар)
                        270-217 (директор)
                        270-020 (помошник директор)


e-mail:
traortoh@t-home.mk
 
  Местоположба  
 
Специјалната болница за ортопедија и трауматологија од Охрид, Република Македонија, лоцирана е на 4km западно од градот Охрид, на магистралниот пат Охрид-Струга и оддалечен од меѓународниот аеродром "Охрид" 4km.

Болницата е сместена на самиот брег на Охридското Езеро на површина од 60,476 m2.
Лежи на надморска височина од 695 m.

Клима: модифицирана медитеранска клима со просек од околу 300 сончеви денови годишно, благи зими и умерено топли лета, со просечна летна дневна температура на воздухот од 25 степени.

Од главниот град на Македонија, Скопје оддалечена е 168 km.
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид