Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
Д-р Зоре Љушевска-Трајчевска
 
 

Родена на 14.12.1955 год. во Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 25.
Дејност со која се занимава: специјалист по физикална медицина.

Адреса: 7-ми Ноември 69, Охрид.

Учество на конгреси и семинари:
  1. 6-ти Конгрес на физијатрите на Србија и Црна Гора со меѓународно учество 01 - 04 Ноември 2006 год.
    Тема: Рана постоперативна рехабилитација код пациената са уграђеном ендопротезом кука
  2. 3-ти Конгрес на ортопеди и трауматолози на Македонија со меЃународно учество 13 - 16 Мај 2009 год.
    Тема: Post operative rehabilitation treatment of patients with total hip arthroplasty (THA)

 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид