Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
Д-р Владимир Стрезоски
 
 
ПРЕЗЕНТАЦИJA:
Treatment of spine deformity - scoliosis and kyphosis, Dr. Vladimir Strezoski, Dr. Dimko Savev
view presentation - download  709 KB  

БИОГРАФИЈА:
Роден на 13.02.1959 год. Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 23.
Дејност со која се занимава: ортопедија и трауматологија.
Усовршување: Институт Кало-Франција.
Област од посебен интерес: деформитети на рбет.

Адреса: Булевар Туристичка 50 II/2, Охрид.

Учество на конгреси и семинари:
   - I конгрес на ортопеди и трауматолози на Македонија- Скопје;
   - II и IV симпозиум на хирургија на `рбет-Турција.  
 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид