Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
Д-р Велика Р. Блажевска
 
 

Родена на 22.02.1953 год., с. Лактиње Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 26.
Дејност со која се занимава: физикална медицина и рехабилитација.

Адреса:
Карпош Војвода 37/22, Охрид.
Тел: 34161
 
 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид