Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
Д-р Славица Миќуновиќ Наумоска
 
 

Родена на 01.01.1953 год. во Битола, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо, Mедицински факултет.
Години на стаж во струката: 26.
Дејност со која се занимава: специјалист по физикална медицина.

Адреса: Бекир Али Риза 43, Охрид.
Тел: 29147  
 
 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид