Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
Д-р Павел Иваноски
 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА:
Part of the job of the centre for paraplegia, Dr. sci. D-r Pavel Ivanoski, Prof. d-r Mile D. Micunovic
view presentation - download  1959 KB  

БИОГРАФИЈА:
Роден на 12.06.1950 год., Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо.
Години на стаж во струката: 31.
Дејност со која се занимава: физијатрија.
Област од посебен интерес: електромиографија.

Адреса: Македонски просветители 9, Охрид.
Tел: 35380

 
 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид