Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
Д-р Лихнида Ническа Марковска
 
 

Родена на 10.05.1954 год., Охрид, Р.Македонија.
Степен на школско образование: високо, специјализација.
Години на стаж во струката: 25.
Дејност со која се занимава: физикална медицина и рехабилитација.

Адреса: Вангел Николоски 25, Охрид.
Тел: 31782
Хоби: читање, пешачење.
 
 
 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид