Дома За нас Физичка струк. на болницата Контакт Мапа на сајтот
Патологија
Лекарски колегиум
Телемедицина
Презентации
Меѓунар. соработка
Мултимедиа
20 год. со методите на Илизаров
Во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид веќе 20 години успешно се применуваат методите на професорот д-р Илизаров.

повеќе >>

Артроскопија
Следејќи ги трендовите во свет-ската ортопедска хирургија во делот на минимално инванзивната хирургија, имплементирана е артро-скопија на колено и други зглобови, како при спортски повреди така и при дегенеративни заболувања.

повеќе >>

Ендопротези на колк и колено
Современиот начин на живот и продолжениот век на живеење наметнаа нови проблеми во ортопедијата, пред сè од типот на дегенеративни заболувања на зглобот на колкот.

повеќе >>

Деформитети на 'рбет
Основен постулат во лекувањето на деформитетите на ' рбетот е рано откривање и рано лекување, како по конзервативен така и по оперативен пат.

повеќе >>

Лекување церебрална парализа
Церебралната парализа не е болест, тоа е состојба како последица на ра но мозочно оштетување на централ
ниот нервен систем, поради што се добиваат пречки во моториката.

повеќе >>

Лекување на параплегии
Во денешно време бројот на повредените е во пораст, a повредите на 'рбетот и 'рбетниот мозок заземаат значајно место.

повеќе >>

Неврологија
 

повеќе >>

Неврохирургија
 

повеќе >>

 
 

 

Дизајнирано од Ентер Доо, Охрид